Dr Bình Huỳnh

Hemoglobin

Hemoglobin là một protein giàu sắt trong các tế bào hồng cầu. Oxy đi vào phổi liền gắn kết với hemoglobin trong máu, mang nó đến các mô trong cơ…